Cửa hàng Đường Sư Vạn Hạnh, Ho Chi Minh City gần Skechers