10.827701 106.721011

Skechers

  • Sense City Cần Thơ
  • Tầng L1, Sense City Cần Thơ, 1 Đại lộ Hoà Bình Phường Tân An Quận Ninh Kiều - 270001
  • Gọi Hướng

Về Skechers

Skechers lagrave một thương hiệu thời trang vagrave giagravey deacutep coacute trụ sở tại Mỹ, được thagravenh lập vagraveo năm 1992. Thương hiệu nagravey chuyecircn thiết kế, phaacutet triển vagrave baacuten lẻ giagravey deacutep, quần aacuteo vagrave phụ kiện dagravenh cho nam, nữ vagrave trẻ em. Sản phẩm của Skechers bao gồm giagravey thể thao, giagravey deacutep hagraveng ngagravey, deacutep đi trong nhagrave vagrave nhiều loại giagravey khaacutec phục vụ nhu cầu của người tiecircu dugraveng trong nhiều hoạt động khaacutec nhau Skechers nổi tiếng bởi chất lượng vagrave sự thoải maacutei dagravenh cho cuộc sống hằng ngagravey hoặc tập luyện thể thao.. Đặc biệt, giagravey Skechers luocircn được đaacutenh giaacute cao về sự thoải maacutei, sự bền bỉ vagrave kiểu daacuteng thời trang. Skechers khocircng chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang vagrave thể thao magrave cograven thường xuyecircn hợp taacutec với caacutec ngocirci sao nổi tiếng vagrave caacutec nhagrave vận động thể thao để tạo ra caacutec phiecircn bản đặc biệt của sản phẩm, mang tiacutenh biểu tượng. Điều nagravey đatilde giuacutep thương hiệu coacute được một đối tượng mục tiecircu rộng lớn vagrave phong caacutech đa dạng.​

Tại Việt Nam, thương hiệu Skechers được phacircn phối chiacutenh hatildeng bởi Maison RMI với hệ thống cửa hagraveng trải dagravei trecircn toagraven quốc.
Địa chỉ của cửa hàng này cửa hàng là Tầng L1, Sense City Cần Thơ, 1 Đại lộ Hoà Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

Xếp hạng & Đánh giá

Giờ kinh doanh

  • Thứ hai 08:30 AM - 10:00 PM
  • Thứ ba 08:30 AM - 10:00 PM
  • Thứ Tư 08:30 AM - 10:00 PM
  • Thứ năm 08:30 AM - 10:00 PM
  • Thứ sáu 08:30 AM - 10:00 PM
  • Thứ bảy 08:30 AM - 10:00 PM
  • Chủ nhật 08:30 AM - 10:00 PM

Cửa Hàngs khác của Skechers

Dòng thời gian xã hội

Cửa Hàngs Skechers GẦN ĐÂY

Skechers

Phường Bến Nghé

Quận 1

Skechers

Phường Bến Nghé

Quận 1

Skechers

Phường 12

Quận 5

{"303677":"https:\/\/stores.skechersvietnam.vn\/skechers-sense-city-can-tho-shoe-store-phuong-tan-an-quan-ninh-kieu-325061\/TimelineDetails\/303677","303392":"https:\/\/stores.skechersvietnam.vn\/skechers-sense-city-can-tho-shoe-store-phuong-tan-an-quan-ninh-kieu-325061\/TimelineDetails\/303392","303678":"https:\/\/stores.skechersvietnam.vn\/skechers-sense-city-can-tho-shoe-store-phuong-tan-an-quan-ninh-kieu-325061\/TimelineDetails\/303678"}